Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Song Lyrics| Diya Aur Baati Hum | Star Plus - Telly Samachar

Latest Updates

Monday, 13 July 2015

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Song Lyrics| Diya Aur Baati Hum | Star Plus


Govinda Bolo Hari Gopala Bolo is the bhajan song from 20011 show Diya Aur Baati Hum.This is the bhajan song played for Lord Krishna in the show.Anas Rashid(Sooraj) and Deepika Singh(Sandhya) are playing the main leads in the show.The show is directed by Sumeet H Mittal,Rohit Raj Goyal and produced by Shashi Mittal,Sumeet H Mittal under the production house Shashi Sumeet Productions.

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Song Lyrics - Diya Aur Baati Hum (2011)

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Mahesh Varah
Guru Shakshat Para Brahma
Tasmai Shri Guruve Namah

Akhanda Mandala Karam
Vyaptam Yena Charam Charam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Guruve Namaha

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Radhe Raman Hari Gopala Bolo
Radhe Raman Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam
Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam
Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Radhe Raman Hari Gopala Bolo
Radhe Raman Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam
Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam
Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Radhe Raman Hari Gopala Bolo
Radhe Raman Hari Gopala Bolo

Govinda Bolo Hari Gopala Bolo
Govinda Bolo Hari Gopala Bolo

Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam
Jay Jay Ram Ram...Radhe Shyam Shyam

Sita Ram Ram........ Radhe Shyam Shyam
Sita Ram Ram........ Radhe Shyam Shyam
Sita Ram Ram........ Radhe Shyam Shyam


No comments:

Post a Comment