Radha Rajya Abhishek Theme Song Lyrics | Radha Krishna - Telly Samachar

Latest Updates

Tuesday, 25 August 2020

Radha Rajya Abhishek Theme Song Lyrics | Radha Krishna

Gangotri Va Cha Kamakshi song is from Star Bharat's mythological show Radha Krishna. This song is played many times in the show and also played for Radha’s coronation ceremony. Sumedh Mudgalkar as Krishna & Mallika Singh as Radha are playing the lead roles in the show. The show is directed by Siddharth Kumar Tewary, Amarprith G, Mukesh Kumar Singh, Kamal Monga & Loknath Pandey, and produced by Siddharth Kumar Tewary under the banner Swastik Pictures.


Radha Rajya Abhishek Song Lyrics from Radha Krishna


Gangotri Va Cha Kamakshi 

Kuladepa Cha Kokila

Kutumbha Gaurava Varna Cha

Kucha Kumbha Samanveeta


Koti Chandra Prabha Kavya

Komala Kama Lopama

Kalaki Kancha Gandharva

Gandharvi Gandha Lolupa


Karuna Sagari Kantha

Kalyani Manga Lalana

Gogopa Nayaki Gauri

Gananatya Visharadha


Daya Swarupini He Divya

Pashu Pakshi Priyeshwari

Vibooti Chandrakanta Cha

Chatur Shashti Kaleshwari


Braja Mandala Devi Cha

Venu Vacha Vinodini

Vrisha Bhanu Sudha Radha

Bandhani Ya Cha Sarvada


Swagatham Keerthika Putri

Swagatham Braja Nayake

Swagatham Madura De Cha

Swagatham Swagatham Sada


No comments:

Post a comment