Kans Theme Song Lyrics | Radha Krishna | Star Bharat - Telly Samachar

Latest Updates

Thursday 30 December 2021

Kans Theme Song Lyrics | Radha Krishna | Star Bharat

Kumaargnat Kusangnat is the song of the 2018 mythological show Radha Krishna which is airing on the Star Bharat channel. This song is played for Kans in the show. The role of Kans was played by Arpit Ranka. Sumedh Mudgalkar as Krishna & Mallika Singh as Radha are playing the lead roles in the show. The show is directed by Siddharth Kumar Tewary, Amarprith G, Mukesh Kumar Singh, Kamal Monga & Loknath Pandey and produced by Siddharth Kumar Tewary under his production house Swastik Pictures.


This song was sung by various chorus artists and music composed by Surya Raj Kamal. Lyrics are penned by Shekhar Astitva.


Also Read: Radha Krishna Serial All Songs Lyrics


Kans Theme Song Lyrics - Radha Krishna


Kumaargnat Kusangnat

Kuchakra Vrat Kulakshanam

Kutil Kupanth Gaami

Krodh Roop Kans Kroortam


Asabhya Atyachaari Nrip

Ashishta Tam Abhadra Tam

Duratma Anant Dukh Daayi

Dushta Durjanam

Kans Kans Kans

Kans Kans Kans

Kans Kans Kans


Kans Kans Kans

Kans Kans Kans

Kans Kans Kans

Kans Kans Kans


Srijan Ka Shatru Hai

Maha Vidhavansh Hai

Yeh Kans Hai Yeh Kans Hai


Ye Chhal Kapat Ka Dansh Hai    


Yeh Aisa Ek Naresh Hai

Daya Na Jisme Lesh Hai

Manushyata Na Shesh Hai

Aham Hai Raag Dvesh Hai


Anishtkaari Nirdayi Nrishans Hai

Ye Kans Hai 

Ye Chhal Kapat Ka Dansh Hai


Kans Kans Kans

Kans Kans Kans

Kans Kans Kans

Kans Kans Kans


Listen Here

No comments:

Post a Comment