Mai Sisu Saneha Pratipala Song Lyrics | Siya Ke Ram - Telly Samachar

Latest Updates

Wednesday, 21 September 2016

Mai Sisu Saneha Pratipala Song Lyrics | Siya Ke Ram


Mai Sisu Saneha Pratipala is the song from 2015 show Siya Ke Ram which is airing on Star Plus channel.Ashish Sharma as Ram/Vishnu & Madirakshi Mundle as Sita/Laxmi are essaying the main leads in the show.The show is directed by Nikhil Sinha & Dharmesh Shah and produced by Nikhil Sinha under the Triangle Films Company production banner.

Mai Sisu Saneha Pratipala Song Lyrics - Siya Ke Ram (2015)

Mai Sisu Saneha Pratipala
Mandaru Meru Ki Lehi Marala
Mai Puni Samujhi Dekhe Mann Mahi
Piya Biyog Sama Dukhu Jag Nahi

Sarala Subhau Ram Mehatari
Boli Bachana Dhir Dhari Bhari
Tata Jau Bali Ki Ne Hu Nika
Pitu Ayasu Sab Dharma Ka Tika

Nath Sakala Sukh Saath Tumhare
Sarad Vimaya Vidhu Vadanu Ni Hare
Sabahi Bhati Piya Sev Kari Hai
Marg Janita Sakala Shram Hari Hai

Mai Puni Samujhi Dekhe Mann Mahi
Piya Biyog Samaha Dukhu Jag Nahi
Raghukul Rit Sada Chali Aayi
Pran Jaye Pare Vachan Na Jayi (x2)

Lie Saneha Vikala Ur Lahi
Gaimani Manahu Phanika Phiri Pai
Ramahi Chitthai Rahe Unar Nahu
Chala Biluchan Vari Pravahu

Raghupati Praja Prem Bas Dekhi
Sadaya Hridaya Dukhu Bhaya Ubhi Sekhi
Karuna Maya Raghunath Gosahi
Begi Pai Ahi Pir Parahi

Van Me Chaudaha Varsh Bitane
SiyaRam Chale Vachana Nibhane
Raghukul Rith Satya Kar Dikhaye
Pran Jaye Pare Vachana Na Jayi

Kahisa Prem Mridu Vachana Suhare
Bahu Vidhi Ram Loga Samujha He
Ye Dharm Updes Ghanere
Log Prem Bas Phirahi Na Phere

Kahisa Prem Mridu Vachana Suhare
Bahu Vidhi Ram Loga Samujha He

Listen Here :-

No comments:

Post a Comment