Rama Siya Sumdara Pratichahi Song Lyrics | Siya Ke Ram - Telly Samachar

Latest Updates

Wednesday, 21 September 2016

Rama Siya Sumdara Pratichahi Song Lyrics | Siya Ke Ram


Rama Siya Sumdara Pratichahi is the song from 2015 show Siya Ke Ram which is airing on Star Plus channel.Ashish Sharma as Ram/Vishnu & Madirakshi Mundle as Sita/Laxmi are essaying the main leads in the show.The show is directed by Nikhil Sinha & Dharmesh Shah and produced by Nikhil Sinha under the Triangle Films Company production banner.

Rama Siya Sumdara Pratichahi Song Lyrics - Siya Ke Ram (2015)

Rama Siya Sumdara Pratichahi
Jagamagata Mani Khambhana Mahi
Ram Ram Ram Ram
Ram Ram Ram Ram

Manahu Madana Rati Dhari Bahurupa
Dekhata Rama Biahu Anupa
Ram Ram Ram Ram
Ram Ram Ram Ram

Nayana Niru Hati Mamgala Jani
Parichani Karahi Mudita Mana Rani
Ram Ram Ram Ram
Ram Ram Ram Ram

Beda Bihita Aru Kula Acharu
Kinha Bhali Bidhi Saba Byavaharu
Ram Ram Ram Ram
Ram Ram Ram Ram

Siya Sobha Nahi Jaayi Bakhani
Jagadambika Rupa Guna Khani
Upama Sakala Mohi Laghu Lagi
Prakarta Nari Amga Anuragi

Kuaru Kuari Kala Bhvavari Dehi
Nayana Labhu Saba Sadara Lehi
Jai Na Barani Manohara Jori
Jo Upama Kachu Kahau So Thori

Siya Ram Jai Jai Ram

Siya Biloki Dhirata Bhagi
Rahe Kahvata Parama Biragi
Linhi Raya Ura Laya Janak
Miti Mahamarajda Gyana Ki

Siya Mahima Raghunayaka Jani
Harase Hrudaya Hetu Pahicani

Siya Ram Jai Jai Ram

Listen Here :-


No comments:

Post a Comment